NII Holdings Subsidiaries

Mexico

Nextel Mexico

100%